Başkan-Doç. Dr. Salih GÜLERER (Uşak Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi)

 Üye - Prof. Dr. Mehmet Çeribaş (Nevşehir HBV Üniviversitesi)

 Üye - Prof. Dr. Mehmet Akif HELVACI (Uşak Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi)

 Üye - Prof. Dr. Murat HİŞMANOĞLU (Uşak Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu)

 Üye - Dr. Öğretim Üyesi Erhan SOLMAZ (Uşak Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi)

 Üye - Dr. Öğretim Üyesi Raşit ÇOLAK (Uşak Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi)

 

 Üye - Dr. Öğretim Üyesi  Yüksel ERSAN (Uşak Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi)

 Üye - Öğr. Gör. Seydi AKTUĞ (Uşak Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi)

 Üye - Arş. Gör. Dr. Mustafa DUMAN (Uşak Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi)

 Üye - Arş. Gör. Dr. Mustafa Ulutaş (Uşak Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi)