BAŞKAN

 

Doç. Dr. Salih GÜLERER (Müdür)

 

ÜYE

 

Dr. Öğretim Üyesi Erhan SOLMAZ

 

ÜYE

 

 Dr.Öğretim Üyesi Raşit ÇOLAK

 

ÜYE

 

Prof. Dr. Mehmet Akif HELVACI

 

ÜYE

 

Öğr. Gör. Seydi AKTUĞ 

 

ÜYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

 

ÜYE

 

Arş. Gör. Dr. Buket ŞEN