KURLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Başvurular Uşak Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenen yeni öğrenci kayıt tarihleri arasında Uşak Üniversitesi TÖMER’e form dilekçe ile yapılır.

2-Kurslara kayıt yaptıracak adayların ödeyecekleri katkı payları ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3-Kurslara kayıt yaptıracak öğrencilerden pasaport fotokopisi, bir adet fotoğraf ve ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopisi istenir.

4-Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve saatlerdeki Seviye Tespit Sınavlarına ücretini ödemek kaydıyla girebilir. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler A1 (Başlangıç) seviyesinden başlamak zorundadırlar.

5-Herhangi bir seviyeyi başka kurslarda başarıyla tamamlamış olanlar yapılacak Seviye Tespit Sınavından muaf tutulmazlar.

6-Yunus Emre Enstitüsü ya da bir devlet üniversitesinden alınmış Kurs Katılım Belgesi geçerli sayılır. Ancak başka kurumlarda yapılan Seviye Tespit Sınavı geçerli sayılmaz.

7-Öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Dinleme Anlama, Okuma Anlama, Konuşma (Karşılıklı Konuşma- Sözlü Anlatım), Yazma (Yazılı Anlatım)  derslerinden oluşan bir program uygulanır.

8-Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

9-Kurslarda %80 devam zorunluluğu olup derslere % 20 oranından daha fazla devam etmeyen öğrenciler dönem sonu kur sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılırlar.

10- Kursa kayıt yaptırıp devam edenler başarısız olmaları halinde ilgili seviyeyi ikinci kez ücretsiz okuyabilir ancak, ücretsiz okunan seviyede de başarısız olunması halinde aynı seviyeye geçerli ücreti yeniden ödeyerek kayıt yaptırabilirler.

11-Programın tamamına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrencilere Uşak Üniversitesi onaylı sertifika verilir.

12-Ücretler her kurun başında ödenmeli ve Uşak Üniversitesi TÖMER Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

13-Kurslara kayıt yaptıran her öğrenciye resimli ve onaylı kimlik kartları verilir.

14-Öğrenciler, Uşak Üniversitesinin uyguladığı tüm kurallara uymalıdır.


Oluşturma: 14 Mart 2018