YÖK tarafından yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin ele alınması amacıyla çalıştay yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin ele alınması amacıyla "Türk Soylulara ve Yabancılara Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) adına Yrd. Doç. Dr. Salih Gülerer katıldı.

Açılış panelinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman açılış konuşması ile Doç. Dr. Özay Karadağ, Doç. Dr. Mahir Kalfa, Doç. Dr. Mustafa Durmuş ve Yrd. Doç. Dr. Bilge Çam Aktaş sunum yaptı..  Sunumların ardından "Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ve Türk Kültürünü Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Lisansüstü Eğitim Programlarının Kapsamı ve Yürütülmesiyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ve "Üniversitelerde Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantılar gerçekleştirildi.


06 Mart 2018